برچسب: ناصرالدین شاه

مجتبی لشکربلوکی

دامن چین دار رقاصگان اروپایی

می گویند: ناصرالدین شاه ما و امپراتور مِی‌جیِ ژاپن در یک زمان به اروپا رفتند؛ قرار بود این سفر، نگرشی تازه برای زمامداران دو...

در ارتباط باش

1,152طرفدارانمی پسندم
1,518دنبال کننده ها دنبال کردن
652دنبال کننده ها دنبال کردن